ThorHammer Systemet!

ThorHammer Systemet är ett nätverk av ett "satellit-artileri" vilket betyder att vi har ett antal satelliter i omloppsbana som kan beskjuta mänskliga mål nere på Jorden från rymden.

Thorhammer sateliterna finns i två typer.

Type 1: Laddad med 24 GPS-styrda Wolframpålar som av Jordens gravitation slår ner med enorm kraft, sk kinetisk energi.

Type 2: Satelliten beskjuter mänskliga mål med en kraftig laser eller EMP.

 

Flera olika djuriska militära enheter kan kopla upp sig mot ThorHammer systemet och få understöd från rymden i kriget mot människorna.