Fox Power Rangers! - Om vår organisation!

Jag "Smirre Kirax" är befälhavare för FPR och har runt mig en stab för att organisera taktik och insatser.

Jag deltar själv aktivt i militära opperationer tillsammans med andra rävar och övriga djur.

FPR-basen består av ett 20 våningskomplex som STRIL insprängt i berget norr om New Tokyo och FPR är ansluten till militärbasen Fox Hall.

FPR består även av andra djur än rävar. I vår styrka ingår även vargar och sergaler med flera djur.

Rävarna är i regel stridspiloter eller drönaropperatörer men kan även ha andra befattningar.

Vargarna flyger ibland, helst helikopter men vill helst strida på marken som marinsoldater eller vanliga soldatrer samt i stridsvagnsförband.

Sergalerna oppererar ofta ensamma eller två och två som snipers och gör sabotage bakom fiendens linjer.

Harar är snabba och oppererar också ensamma som snipers eller bakom fiendens linjer, samt är bra spanare.

Tvättbjörnar jobbar ofta i grupp och gör SWAT-uppdrag och andra taktiska uppdrag.

Tigrar och hyenor oppererar ofta som marinsoldater eller i tunga förband samt stridsvagnsförband.